stenotypia

2021-09-19

Nowa energia

2021-09-19 autor: Krzysztof Stenografow

Krótko o nazwie projektu

2021-08-23 autor: Krzysztof Stenografow

Stenotypia - przypomnienie filozofii

2021-07-08 autor: Krzysztof Stenografow

Stenotypia - drugi etap prac - dumania

2021-07-01 autor: Krzysztof Stenografow

Stenotypia - pierwszy etap prac zakończony

2021-06-12 autor: Krzysztof Stenografow

Słów kilka o pracach nad stenotypią polską

2014-10-28 autor: flamenco108

ASETNIOP - czyżby przyszłość stenotypii?

2013-01-09 autor: flamenco108

Polski układ klawiatury cz. II.

2012-02-20 autor: flamenco108

Polski układ klawiatury cz. I.

2012-02-15 autor: flamenco108

Mobilny CART

2011-09-24 autor: flamenco108

Międzynarodowe klawiatury stenotypiczne

2011-08-26 autor: flamenco108

Stenotypia - czyli szybkie klepanko - trochę rozważań

2011-08-22 autor: flamenco108

Stenotypia dla języka polskiego - zabawka na start.

2011-07-18 autor: flamenco108

Stenotypia - ale jaka?

2011-07-16 autor: flamenco108

SILMA - utracona szansa

2011-07-10 autor: flamenco108