Autor pojęcia "stenologia"

2011-06-17 | autor: flamenco108 | kategorie: varia

Choć pojęcie “stenologia” da się odnaleźć w słowniku wyrazów obcych (ale bynajmniej nie Kopalińskiego), to przecież ma autora, tj. człowieka, który pierwszy raz się nim posłużył, a w każdym razie do celu opisu dziedziny wiedzy (?) zajmującej się badaniem właściwości istniejących systemów stenograficznych, języka pod kątem projektowania i wreszcie samym projektowaniem systemów stenograficznych.
A człowiek ten, czyli autor, jak się okazuje, żyje i ma się dobrze. Jest to Lech Łukasz Klewżyc. Sam mi to powiedział. Sam siebie nazwał stenologiem, kiedy stwierdził, że w swoich własnych oczach nie zasługuje na miano stenografa. Znaczy, bardziej od osiągania kosmicznych prędkości pisania, bardziej go interesowała teoria stenografii.

To nie jest system Lecha Klewżyca, ale chciałem wrzucić jakąś ilustrację ;-)

Pragnę tutaj pochwalić się, że meteoryt upadł i już za pierwszym podejściem udało mi się z nim skontaktować i odbyć miłą, godzinną rozmowę. Liczę na następne oraz na uchylenie mi rąbka jego wiedzy i doświadczenia, w tym opracowanego dawno temu jego systemu stenograficznego.

stenologia(steno- + gr. lógos ‘nauka’) nauka zajmująca się badaniem form, rodzajów pisma stenograficznego i dostosowywaniem systemów stenograficznych do różnych języków.

*Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN 83-87977-08-X. Rok wydania 2001.


2011-06-17 autor: flamenco108