Zapowiedzi, skojarzenia, poszukiwania

2011-06-13 | autor: flamenco108 | kategorie: varia

Przeglądam materiały, które pozyskałem od Pani Ety i właśnie trafiłem w “Stenografie Polskim” z marca 1969 roku (nr 3 (134)) na notkę, że w czasopiśmie “Problemy”, w grudniu 1968 roku pojawił się artykuł Pana Lecha Klewżyca na temat stenografii i stenologii. Zamierzam go znaleźć, jako że w Bibliotece Narodowej najwyraźniej odpowiedni numer “Problemów” jest w magazynie i będzie można go skserować, a jak się nie da - przepisać stenograficznie.

Okazuje się, że jest pojęcie opisujące teoretyczne zgłębianie stenografii, jej projektowanie i analizę: stenologia. Zatem mogę się zaliczyć do stenologów.

Jednocześnie proszę wszystkich, ktokolwiek jeszcze przetrwał ze stenografów i stenologów, o pomoc w zapełnianiu tych stron treścią pożyteczną dla innych. Dziś, co nie istnieje w Internecie, faktycznie również nie istnieje w świeci pojęć i idei. Szukam Waszej pomocy. Nie można się nauczyć sztuki, która nie jest dostępna.


2011-06-13 autor: flamenco108