Skrypty - pomoce naukowe do nauki stenografii

Zbiór skryptów, które powstały jako narzędzia pomocnicze do tworzenia systemu stenograficznego, a także jako pomoce naukowe w procesie uczenia się stenografii.

  • dyktanda - skrypt do generowania tekstu dyktanda. Dzieli go znacznikami czasowymi na odcinki, aby lektor mógł odczytywać z odpowiednią prędkością liczoną w sylabach na minutę.

2011-12-13 autor: Krzysztof Stenografow