AI i stenografia

2023-11-11 | autor: Krzysztof Stenografow | kategorie: stemi, dumania
Pierwsza kartka wpisu zapisana pismem stenograficznym, tłumaczenie w tekście wpisu

Pierwsza kartka wpisu

Ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji (AI).

Najwięcej zachwytów wywołuje model językowy który udaje że

umie z nami rozmawiać. Ale algorytmy tego typu

znajdują wiele innych zastosowań. Czy dało by się znaleźć jakieś

dla stenografii? Oczywiście! Od pewnego czasu już AI umie czytać

pismo odręczne. Jak wiadomo w stenografii o wiele łatwiej pisać

niż czytać. i tu może wkroczyć AI. Bo ona może się nauczyć

dowolnego sytemu pisma (a zatem też i stenografii). A nam czyli

ludziom znacznie łatwiej nauczyć się nowego pisma.

W ten sposób wystarczy pisać to co nam do głowy przyjdzie a AI

zajmie się odczytaniem tych naszych wypocin.

Druga kartka wpisu zapisana pismem stenograficznym, tłumaczenie w tekście wpisu

Druga kartka wpisu

W ten sposób połączyłem wpis traktujący o stenografii i najbardziej

popularny temat w internetach.

A przecież już dawno nie pisałem.

A to dlatego że miałem mnóstwo zajęć poza moim hobby.

Zmiana pracy po tak wielu latach wymaga poświęcenia temu

zagadnieniu więcej uwagi niż tego bym sobie życzył.

Ciekawe kiedy będę mógł się tutaj pochwalić AI która zajmie się

czytaniem mojego pisma zamiast mnie. Na razie: miłej lektury!


2023-11-11 autor: Krzysztof Stenografow