Ich heise Grażyna

2012-10-15 | autor: flamenco108 | kategorie: publikacje, varia

Kto się uczył ze mną w klasie, w liceum, ten zrozumie, co znaczy tytuł tego wpisu. A dla tych, co się nie orientują, zapraszam na smaczny kąsek, czyli “Grażynę” Adama Mickiewicza, czyli książeczkę, która, jak wskazują notatki wykonane przez jej niegdysiejszego posiadacza, Szymona Tauba, została ręcznie napisana przez Eliasza Biedera (prawdopodobnie) w roku 1894 z okazji Wystawy Krajowej we Lwowie. Stenografowie zapewne chcieli się tam pokazać - to się pokazali. A lat temu wiele później Szymon Taub krążył po lwowskich antykwariatach i wykrążył tę książeczkę. A później przekazał ją wraz z najcenniejszymi zbiorami ze swojej biblioteki Władysławowi Chrapuście i (prawdopodobnie) został zamordowany wraz z całą rodziną, jak wielu innych polskich Żydów.

»Tutaj«»

Spoglądając na kaligrafowane linie stenografii Systemu Polińskiego, pozwólmy sobie na chwilę rozproszyć się, zamyślić i posłać kilka ciepłych życzeń bodaj najbardziej oddanemu propagatorowi i badaczowi polskiej stenografii.

Kto chce porównać stenogram z poematem, to bardzo proszę.

Tutaj

Dziś nie będzie “Smacznego”.


2012-10-15 autor: flamenco108